žērtavāties

žē̦rtavâtiês Wainoden "zadinâties".

Avots: ME IV, 808