Digitalizācijas vēsture

Darbs pie vārdnīcas ievadīšanas datorā sākās jau 1994. gadā, kad vārdnīcas tekstu sāka pārrakstīt manuāli. Tas notika lēni un bez atsevišķa finansējuma. 2000. gadā situācija būtiski mainījās – ar Latviešu fonda finansiālu atbalstu tika ieskenēti vārdnīcas pamatsējumi un sākās MEV izstrāde. Jau tad tika publiskota elektroniskās vārdnīcas izmēģinājuma versija (A, Ā burts), bet viss pamatsējumu teksts pirmajā versijā ar meklēšanas iespējām tīmeklī bija pieejams 2002. gadā.

2003. un 2004. gadā, balstoties uz esošajām iestrādēm, ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas finansiālu atbalstu tika pievienoti "Latviešu valodas vārdnīcas" papildsējumi, kā arī tika pilnveidota vārdnīcas pamatsējumu elektroniskā versija. Tāpat šajā laikā novērsts liels apjoms drukas un strukturālā marķējuma kļūdu. Par lielu daļu no labojumiem jāpateicas MEV lietotājiem, kas ziņoja par pamanītajām neprecizitātēm.

Vārdnīcas pilnveidotās elektroniskās versijas būtiskākais jauninājums šajā laikā bija pāreja no vārdnīcā iepriekš izmantotā ierobežotā baltu valodu rakstzīmju kodēšanas standarta (Cp1257) uz Unicode – vienotu standartu, kas aptver praktiski visas pasaules valodas. Tas ļāva korekti attēlot ne tikai specifiskās rakstzīmes teksta fragmentos latviešu un lietuviešu valodā, bet arī ievadīt citu MEV izmantoto valodu piemērus.

Kopš 2011. gada nodrošināta piekļuve šķirkļu faksimiliem – tie pieejami, uzklikšķinot uz lappušu numuriem avotu norādēs.

2024. gadā MEV novecojušais tehniskais risinājums izrādījās nesaderīgs ar pamatsistēmas atjauninājumiem. Tā vietā, lai mēģinātu labot veco versiju, vārdnīca tika pilnībā modernizēta. Tagad to ir kļuvis vieglāk uzturēt un uzlabot, tā ir ērtāk lietojama un piedāvā tādas pašas meklēšanas iespējas, kādas ir citās Tēzaurs.lv vārdnīcās.