žņaugoņa

žņauguoņa, eine Beklemmung (?): iekšējā žņauguoņa netiek uz āru laista R. Sk. I, 41.

Avots: ME IV, 825