žocka

žocka Dond. n. FBR. V, 126, = žoĩcka 1.

Avots: ME IV, 826