žvārkstināt

žvārkstinât Nötk., das durch žvārkstêt bezeichnete Geräusch hervorbringen.

Avots: ME IV, 844


žvārkstināt

žvārkstinât: izdzirdējiis vienu ... ar zuobinu žvārkstinam Pas. XV, 402.

Avots: EH II, 824