žvairi

žvairi "?": nuorimuši dienas žvairi, nečīkst smagie pluostu airi Jauns. Domas III, 68.

Avots: ME IV, 840