žveņģis

žveņ̃ģis Ahswikken, Bahten, Gramsden, Kalleten, Luttr., Wain., = zveņģis I (zveņģe I 1).

Avots: ME IV, 844