žvingot

žvinguôt "?": dejas reibuonis, izdze̦rtas vīna ... glāzes žvinguoja galvā Veselis Cilv. sac. 224.

Avots: EH II, 824