žvirkstināt

žvirkstinât, = švirkstinât 1: žv. gaļu uz pannas Blaum. Pie skala ug. 264.

Avots: ME IV, 846