ieērsināt

[ìeer̃sinât Drosth., = ieērcinât.]

Avots: ME II, 14