nosērkāt

[nùosẽ̦rkât, eine Zeitlang husten: slimnieks visu dienu tik nuosē̦rkāja PS.]

Avots: ME II, 845