nosirži

nùosir̂ži 2 (li. nuoširdžiaĩ) Oknist, Komparativ nùosir̂žâk, = nuosiržu: n. skaita pātarus, lūdz dieva Oknist. māte raudāja vēl nuosiržāk par meitu Jauns. Augšz. 89.

Avots: EH II, 85