nosvaidāt

nuosvaîdât 2 Dunika, = nùosvaîdît: visa pļava nuosvaidāta akmiņiem.

Avots: EH II, 93