pamīkšoņām

pamîkšuoņām 2 Ramkau, = pamîšãm: klājienu taisuot kūļiem ruogas salaiž p.

Avots: EH II, 157