pamurmināt

pamur̂minât, tr., intr., ein wenig murmeln: dažus vārdus LP. VI, 22.

Avots: ME III, 74