sanicināt

sanicinât,

1): "nuopelt" Auleja; ‡

2) "sadauzīt" Seyershof: tâ sanicināja Lieni, ka tai jāmirst.

Avots: EH XVI, 433