tvinkstēt

tvinkstêt, -u, -ẽju, = tvincinât 2, tvinkt: tavu lielu tvinkstēšanu! kâ tuo izcietīsu! Dond. Vgl. li. tvinkščioti "in schmerzhaften Geschwüren fühlbar schlagen".

Avots: ME IV, 291