uzžolkāt

uzžol˜kât, aufwühlen: uzžolkāt dūņas augšā Stenden.

Avots: ME IV, 402