ziepains

ziẽpaîns, seifig U., (mit ìe 2 ) Prl.: ziepains ūdens Konv. 2 3341.

Avots: ME IV, 744


ziepains

ziẽpaîns: auch Pilten; ziepaīna lupata Orellen. ziẽpaiņas ruokas Behnen.

Avots: EH II, 811