zmurkšķis

I zmur̃kšķis, s. zmur̃kšis I.

Avots: ME IV, 747


zmurkšķis

II zmur̃kšķis, s. zmur̃kšis II.

Avots: ME IV, 747