žēlība

žẽlĩba,

1) = žẽ̦lastĩba 1 Wid.;

2) auch Plur. žēlības, das Mitleiden
St., das Leidwesen U.: ni˙vienam es nesaku savu lielu žēlībeņu BW. 4152, 1. par māmeņas žēlībām 5057.

Avots: ME IV, 806


žēlība

žẽlĩba,

2): kas māmeņai nuo meitiņas? žēlībeņas vien darīja! Tdz. 36950.

Avots: EH II, 819