želverēties

želverêtiês Fehteln, Ramdam, = želberêtiês 1, delverêties.

Avots: ME IV, 803