žvickāties

žvickâtiês Dond., hin und her eilen.

Avots: ME IV, 844