nosprūžlēties

nuosprūžlêtiês "?": dzird, ka viens zirgs nuosprūžlējies (= nuosprauslājies?) sauc Dünsb. Skaistākais degons 60.

Avots: EH II, 90