trīculītis

trĩculītis Salis, briza media.

Avots: EH II, 696