triekšt

triekšt,

1) "?": uz cieta sēdekļa triekš kājas Wessen;

2) zu erschliessen aus pietriekšt, das zu traikšît gehbrt.

Avots: ME IV, 243