uimenēt

uimenêt Prl., = uĩmêtiês: viņš uimenēja, uimenēja, bet ne˙kas neiznāca.

Avots: EH II, 712