uzčačot

uzčačuôt ābuoliņu Biel U., Klee auf die čači I 2 stecken.

Avots: ME IV, 322