uzbiedēt

uzbiêdêt (vom Schlaf) aufschrecken (tr.): uzbiedēt kādu nuo miega.

Avots: ME IV, 317