žēlojiņš

žē̦luojiņš, = žẽ̦luôtãjs: neduomā, māmalīt, tā būs tav[a] žē̦luojiņ[a]! BW. 23339 (aus Angermünde).

Avots: ME IV, 807