iematot

ìematuôt, einmetzen: melderis iematuoja desmit pūru auzu Ahs.

Avots: ME II, 43