noveibuļāties

nùoveibuļâtiês (mit hochle. ei aus ī?) Bērzgale, =nùoviêbuļâtiês.

Avots: EH II, 106